Poskytované služby

Vyšetření sluchu

 • Diagnostika a léčba poruch sluchu včetně audiometrie a tympanometrie
 • Preventivní vyšetření sluchu u pacientů pracujících v riziku hluku, vstupní a výstupní prohlídky.
 • Preventivní vyšetření sluchu pro řízení motorových vozidel  a vydání  řidičského oprávnění.
 • Audiometrické vyšetření  dospělí pacienti: pondělí, úterý, čtvrtek dopoledne.
 • Screeningové vyšetření sluchu  u dětí v 5 letech věku -pondělí, úterý, čtvrtek, pátek.

Vyšetření nosu a krku

 • Endoskopické vyšetření nosu a nosohltanu
 • Endoskopické vyšetření nosní mandle u dětí
 • Terapie krvácení z nosu elektrokauterem
 • Dispenzarizace (sledování) pacientů po léčbě nádorů hlavy a krku
 • Drobné chirurgické zákroky v oblasti hlavy a krku

RTG a odběry

 • Dostupnost  RTG a ultrasonografie  v areálu Domu zdraví
 • Odběr biologického materiálu

Výkony nehrazené pojišťovnami

 • Vyšetření pracovníků v provozech s rizikem hluku vyžádaných  zaměstnavatelem, závodním lékařem nebo samotným pracovníkem (dle zák. č. 373/2011)
 • ORL vyšetření pro soukromé či komerční účely (řidičské průkazy,  zbrojní pasy, pilotní a potápěčské průkazy, před nástupem na vysokou školu nebo do učebního oboru
 • Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta
 • Oznámení  pojistné události
 • Zpráva pro policii ČR, soud

Chirurgické zákroky

 • Drobné chirurgické zákroky v oblasti hlavy a krku
 • Odstranění  kožních lézí  z kosmetických důvodů
 • Chirurgické zákroky provádíme v  úterý od 12:30 do 14:30

Piercingy a náušnice

 • Aplikace náušnic
 • Piercing jehlou
 • Aplikace náušnic oboustranně   jehlou
 • Aplikace náušnic a piercingu:  24 hod před aplikací naložte náušnice nebo  piercing do lahvičky s lihem  a takto naložené přineste s sebou k aplikaci